Bulunduğumuz Yerdeki Yöneticilerin Karar Alma Süreçlerine Kimler Nasıl Etki Edebilir

Bu yazımızda, sizlere Bulunduğumuz Yerdeki Yöneticilerin Karar Alma Süreçlerine Kimler Nasıl Etki Edebilir Kısaca bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Devletimiz, ülke içerisindeki çeşitli sorunların çözülmesi, insan hayatının geliştirip güzelleştirilmesi gibi alanlarda görev yapmak üzere çeşitli yöneticiler görevlendirmiştir. Bu yöneticiler, yürüttükleri faaliyetler ile birlikte ülkede yaşayan halkların hayat standartlarını yükseltir, onlara hizmet sunarlar.

Yöneticilerin karar alma süreçlerinde onlara etki edebilecek bazı şeyler bulunmaktadır. Bunlar yöneticinin çevresindeki bireyler, televizyon, gazete, dergi gibi araçların oluşturduğu medya veya sosyal medya, toplum yararı için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve bunların yanı sıra hükümette faaliyet göstermekte olan siyasi partiler de yöneticilerin karar almasında etkili olabilecek kapasiteye sahiplerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.