Hayvanların Beslenme Şekilleri Nelerdir Kısaca

Sizler için hazırlamış olduğumuz bu yazıda, sizlere Hayvanların Beslenme Şekilleri Nelerdir Kısaca bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Doğa içerisinde var olan tüm canlılar, canlılıklarını sürdürebilmek adına enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. Canlıların, bu enerjiyi oluşturabilmek için sürekli olarak dışarıdan gıda almalarına ihtiyaçları vardır. Gıda alımı, her türlü canlı için farklıdır. Örneğin kimi canlı organizmalar, doğada bulunan pis şeylerden faydalanarak yaşamlarını sürdürürken, bitkiler sadece su ve toprak ile, insan, hayvan gibi canlılar ise hem bitkileri hem de diğer canlıları yiyerek beslenirler.

Bu noktada hayvanları ele aldığımızda ise, hayvanların beslenme çeşitlerinin ikiye ayrıldığını görebilmekteyiz. Hayvanlarda beslenme, etobur hayvanlar ve otobur hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Etobur hayvanlar, diğer canlıların etlerini yiyerek beslenme ihtiyaçlarını karşılarken otobur hayvanlar ise doğada bulunan bitkileri ve otları yiyerek yaşamlarını sürdürürler. Bunların yanı sıra hepçil hayvanlar adı verilenler ise hem ot, hem de et ile beslenmektedirler.

Etçil hayvanlar , doğadaki vahşi hayvanlar olarak bildiğimiz, diğer canlıların etiyle beslenen ve yaşamını sürdüren hayvanlardır. Bunlara örnek olarak yırtıcı kuşlar, aslan, kedi gibi örnekler verebiliriz.

Otçul hayvanlar ise doğada bulunan bitkilerin köklerini, gövdelerini veya yapraklarını tüketerek beslenir, yaşantılarını sürdürürler. Bunlara örnek olarak ise inek, keçi gibi hayvanları gösterebiliriz.

Hepçil hayvanlar ise yaşantısını hem diğer canlıların etini, hem de doğada bulunan otları tüketerek sürdürürler. Bu noktada insan da, hepçil varlık olarak doğada yaşantısını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.