Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri Nelerdir?

Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri Nelerdir?

Akdeniz bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri nelerdir akdeniz bölgesinde yetişen tarım ürünleri konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

Akdeniz bölgesinde yetişen tarım ürünleri;

– Haşhaş ve Şekerpancarı: Genellikle Göller Yöresi’nde yetiştirilen tarım ürünleridir. Haşhaş ve şekerpancarı üretimi ülke ekonomisine oldukça katkı sağlamaktadır.

– Pirinç: Genellikle Hatay’da bulunan Amik Ovası’nda başta olmak üzere Kahramanmaraş dolaylarında ve silifke dolaylarında yetişmektedir.

– Pamuk: Öncelikle Çukurova olmak üzere diğer kyılarda bulunan ovalarda yetiştirilmektedir. Ülkemizin pamuk ihtiyacının %33’lük oranı bu bölgeden karşılanmaktadır.

– Turunçgiller: Kıyılarda yer alan Finike, Antalya, Alanya, Anamur, Silifke, Mersin ve Dörtyol ilçelerinde yetiştirilmektedir. Ülkemizdeki %89 oranındaki turunçgil ihtiyacı buradan karşılanmaktadır.

– Muz: Alanya ve Anamur dolaylarında yetiştirilen muz, aynı zamanda ihracat için de kullanılır.

– Tütün: Göller yöresinde ve Hatay dolaylarında yetiştirilir.

– Zeytin ve üzüm: Kıyı bölgelerde bulunan tarım alanlarının hemen hemen hepsinde yetiştirilmektedir. Fakat Akdeniz Bölgesinde en çok pamuk üretildiği için zeytin ve üzüm üretimi çok fazla yapılmamaktadır.

Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Tarım Ürünleri Başlıklı Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Anlamı

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözünün Anlamı Nedir Kısaca

Aslan yattığı yerden belli olur açıklaması konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

İnsanlar, hayatları boyunca barınma ve güvenlik ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla evlerde yaşarlar . Aslında insanlar nasıl bir evde yaşıyorsa bu konuda bize kişilik özellikleri konusunda özellikler yansıtır.

İnsanların barındığı alanlar o insanların özel alanları olduğundan dolayı buralar o kişiler hakkında, yaşam tarzları, kişilik özellikleri hatta alışkanlıkları hakkında bilgiler verir. Eğer bir kişi hakkında bilgi edinmek ve onu tanımak istiyorsak yaşadığı yerden yola çıkarak bunu yapabiliriz. Çünkü insanların yaşadığı sosyal çevre ve yaşadığı ev o kişi hakkında ve o kişinin tutum ve davranışları hakkında bizlere kesin bilgiler sunabilir.

Mesela, bir eve gittiğimizde eğer o ev düzensiz ve pis ise o evde yaşayan kişi için pis ve düzensiz, temizliğine dikkat etmeyen birisi çıkarımlarını yapabiliriz. İşte bu nedenle “Aslan yattığı yerden belli olur.” sözünden de anlaşıldığı gibi insanların yaşadığı ev ve yaşadığı sosyal çevreye göre özellik taşır.

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur Atasözü İle İlgili Kompozisyon Örneğimiz Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Ülkemizde Heyelan En Çok Hangi Bölgede Görülür

Ülkemizde Heyelan En Çok Hangi Bölgede Görülür

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde bazı doğal olaylara dayalı olarak doğal afetlerin meydana geldiğini görebilmekteyiz. Doğal afetler, gerçekleşeceği önceden tahmin edilemeyen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde ortaya büyük çapta hasar çıkarabilen afetlerdir. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu yazıda, sizlere heyelan ülkemizde en çok hangi bölgede görülür kısaca bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Heyelan, üstü yapay dolgu malzemesi ile oluşmuş olan bir toprak parçasının, özellikle de yamaçlarda bulunan kısımlarının, yoğun yağış altında kalması ile birlikte kayması sonuncu oluşan doğal afet türüdür. Büyük toprak kitleleri kaydığı için heyelanların yıkıcı etkisi de büyük olabilmektedir. Ülkemizde, en yoğun yağış alan bölge Doğu Karadeniz Bölgesi olduğundan dolayı heyelan riski de bu bölgede en çoktur.

Heyelan Ülkemizde En Çok Hangi Bölgede Görülür Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Toplumsal Birer Varlık Olan İnsanlar İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Ne Tür Oluşumlar Meydana Getirmişlerdir

İnsanların hayatlarına devam edebilmeleri ve yaşam fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için bir takım temel ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanmaması halinde, insanların hayatlarına devam etmesi mümkün olmamaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması için insanlar besin, giyecek ve barınma gibi unsurlar oluşturmuşlardır. Bizler de sizler için düzenlemiş olduğumuz bu yazıda, sizlere toplumsal birer varlık olan insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için ne tür oluşumlar meydana getirmişlerdir kısaca bilgi vereceğiz.

İnsanlar hayata devam edebilmek için barınma ihtiyaçlarına karşılık ev yapmışlar. Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ise tarımla uğraşarak kendilerine birçok besin elde etmişlerdir. Bunun yanı sıra tekstil ile uğraşacak kıyafetler oluşturmuşlar ve bu kıyafetleri her dönem kullanmaya devam etmişlerdir. Avcılık faaliyetleri gelişmiştir.

Teknolojik Felaket Sözü İle Anlatılmak İstenen Nedir

Bu yazımızda, Teknolojik Felaket Sözü İle Anlatılmak İstenen Nedir Kısaca bu konuda bilgiler vereceğiz.

teknolojik felaket ile ilgili görsel sonucu

Gelişen teknoloji, sürekli olarak insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek hedefiyle hareket etmektedir. İnsanların her türlü ihtiyacına cevap verebilmek adına günümüzde var olan teknolojik aletler sürekli gelişim göstermektedir. Ancak bu durum, insanlarda aynı zamanda çeşitli sorunların ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir.

Bunlardan en önemlisi, teknoloji ile birlikte manevi değerlerin yitirilmesi ve sağlık sorunlarının yaşanmasıdır. Burada görüyoruz ki teknoloji bizlere onca faydalar sağlarken aynı zamanda hem ruhsal hem de fiziksel olarak bizlere zarar verebiliyor. Teknolojik felaket sözünün kullanımında da teknolojinin bu etkisi göz önüne alınmıştır. Teknoloji, aynı zamanda insanların felaketi olabilmekte ve insanlara önemli zararlar verebilmektedir.

Otomobiller Olmasaydı Yaşantımız Nasıl Olurdu

Bu yazımızda, Otomobiller Olmasaydı Yaşantımız Nasıl Olurdu Kısaca bu konuda bilgiler vereceğiz.

otomobil ile ilgili görsel sonucu

Çok eski dönemlerde icat edilen tekerleğin, zaman içerisinde son derece geliştirilmesi ile birlikte ortaya otomobiller çıkmıştır. Günümüzde, hayatımızın neredeyse her alanında, otomobillerin bir etkisi bulunmaktadır. Otomobiller olmasaydı, hayatımızda çeşitli alanlarda büyük zorluklar yaşayabilirdik.

Otomobiller olmasa ulaşım sağlanması gerçekten zor bir durum olabilirdi. Bununla birlikte büyük yüklerin bir yerden bir yere taşınması da bir hayli zor olurdu. Bu durum karşısında muhtemelen, ulaşımda harcayacağımız süre kat kat artacak ve hayatımızın büyük bir bölümü yollarda geçecekti. En önemlisi ise, yaralanma, yangın gibi acil müdahale gerektiren durumlara hızlıca erişmek, zor bir iş halini alacaktı.

Ülkemizde Teknolojik Ürünlerin Yanlış Kullanımı Sonucunda Hangi Sorunlar Yaşanmaktadır

Bu yazımızda, Ülkemizde Teknolojik Ürünlerin Yanlış Kullanımı Sonucunda Hangi Sorunlar Yaşanmaktadır Kısaca bu konuda bilgiler vereceğiz.

teknolojinin yanlış kullanımı ile ilgili görsel sonucu

Teknoloji, insan hayatına hem büyük kolaylıklar sağlayan, aynı zamanda bilinçsiz kullanımı sonucunda insana ağır darbeler vurabilmektedir. Günümüzde, hayatımızın her alanında farklı bir teknolojik ürünün yardımına başvuruyoruz. Bunun yanlış kullanımı ile birlikte ortaya istenmeyen durumlar çıkabilmektedir.

Teknolojinin yanlış kullanımının doğurduğu en önemli sonuç, insanlar üzerinde bağımlılık etkisi yaratması ve bu bağımlılık etkisinin, zamanla insanın psikolojisini çökertmeye doğru gitmesidir. Bununla birlikte güvenlik sorunları yaşanmakta, önceden insanların değer verdiği manevi şeyler bir bir ortadan yok olmaktadır. Örneğin eskiden evlere gidilerek, el öpülerek iletişim içerisinde kutlanan bayramlar, günümüzde bir kısa mesaj ile geçiştirilmektedir.

Siz Atık Piller İle İlgili Olarak Evinizde Okulunuzda Ne Gibi Faaliyetler Yapıyorsunuz

Bu yazımızda, Siz Atık Piller İle İlgili Olarak Evinizde Okulunuzda Ne Gibi Faaliyetler Yapıyorsunuz Kısaca bu konuda bilgiler vereceğiz.

atık pil ile ilgili görsel sonucu

Bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturmuş olmayı millet olarak henüz başaramamış olsak dahi, günümüzde hayatımızın her alanında enerji kaynağı olarak kullanıyor olduğumuz piller, hem bizler için hem de doğa için çok tehlikeli atıklardır. Bunların uygun şekillerde yok edilmesi veya geri dönüştürülmesi gerekmektedir.

Bunun için kullandığımız pilleri, çöplerimizden ayrı olarak bir yerde biriktirip camii, belediye, muhtarlık gibi yerlerde bulunan atık pil çöp kutularına atmalıyız. Bununla birlikte yaşadığımız apartman için de bu görev için kendimizi seçebilir, örneğin aylık periyotlarla komşularımıza gidip evlerindeki atık pilleri isteyebilir, bu şekilde bu pillerin doğru şekilde imha edildiğinden emin olabiliriz.

Teknolojik Ürünlerin İnsanlar ve Çevre Üzerindeki Etkileri Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz

Bu yazımızda, Teknolojik Ürünlerin İnsanlar ve Çevre Üzerindeki Etkileri Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz Kısaca bu konuda bilgiler vereceğiz.

teknolojik ürünlerin etkisi ile ilgili görsel sonucu

Teknoloji, her alanda insan hayatına çok büyük kolaylıklar sağlayan bir şey olsa da ne yazık ki doğamız için aynı şeyi söyleyememekteyiz. Pek çok teknolojik ürünün, bilinçsiz şekilde doğaya bırakılması sebebiyle doğa büyük zarar görmektedir.

Örneğin bir pilin, toprağa bırakıldığı zaman verdiği hasar çok büyüktür. Bir diğer örnek ise, cep telefonları insanlar için son derece faydalı bir buluştur. Ancak telefondan yayılan radyasyon, insan beyninde hasar oluşturabilecek sonuçlar doğurabilmektedir. Bir diğer örnek ise her gün kullandığımız ulaşım araçları, bizler için son derece faydalı olsalar da egzozlarından çıkan gazlar, her geçen gün dünyamızın zehirlenmesine neden olmaktadır.

Teknolojik Ürünlerin Doğru Kullanılıp Kullanılmadığı Hakkında Neler Düşünüyorsunuz

Bu yazımızda, Teknolojik Ürünlerin Doğru Kullanılıp Kullanılmadığı Hakkında Neler Düşünüyorsunuz Kısaca bu konuda bilgiler vereceğiz.

egzoz gazı ile ilgili görsel sonucu

Günlük hayatımıza girmiş olan pek çok teknolojik ürün, hayatımızın bir alanını mutlak surette etkilemektedir. Günümüzde, teknolojik aletler insanların neredeyse her yerini sarmış durumdadır. Peki insanların bu teknolojik aletleri doğru kullandığını söyleyebilir miyiz? Bence bu sorunun cevabı hem evet hem hayırdır.

Teknolojik aletlerin doğru kullanılıyor olduğunu düşünsem de, pek çok insanın bazı aletleri yanlış kullandığı durumlar olmaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse, bir otomobil ile seyahat etmek büyük bir avantajdır. Otobüs, metro ile işine giden bir kişi, teknolojiyi doğru kullanıyordur.

Ancak günümüzde, motor hacmi çok yüksek olan ve bu sebepten dolayı çok benzin tüketen araçlar bulunmaktadır. İnsanlar, bu tür araçlarla sırf keyifleri için şehirlerde gezmektedirler. Bu durum sonucunda, sadece bir kişiyi taşımak için harcanan onca benzinin çıkardığı zehirli gazlar, hepimizin hayatını etkilemektedir. Bu durum da insanların, teknolojiyi yanlış kullandıklarının bir örneğidir.