Ortodoksluk ile Katoliklik Arasındaki Fark Nedir

Bu yazımızda, Ortodoksluk ile Katoliklik Arasındaki Fark Nedir Kısaca sizlere bilgiler vereceğiz.

Her insanın düşünce yapısını belirleyen çeşitli etkenler bulunmaktadır. Dünyada pek çok konuda oluşan fikir ayrılıkları da bu sebepten dolayı oluşmuştur. Tek tanrılı büyük dinler, peygamberleri hayatta olduğu süre zarfında tek bir çatı altında toplanabilmiş olsalar da, peygamberlerin hayatını kaybetmesinin ardından farklı insanlar tarafından farklı yorumlanmışlar ve bu sebepten dolayı da ortaya mezhepler çıkmıştır.

Katoliklik ve Ortodoksluk arasındaki farklar da bu şekilde, dinin farklı kesimlerce farklı yorumlanmasından ortaya çıkmıştır:

Katolik inancına göre Papa, mutlak bir otoritedir ve halk içerisinden herhangi bir insan, dini bir yetkili olamaz, din işlerinde çalışamaz.

Ortodoks inancına mensup kişiler ise Papayı bir otorite olarak görmezler ve onun kurallarını kabul etmezler. Ortodokslarda halkın içerisinden herhangi birisi, din görevlisi olabilir ve din işlerinde çalışabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.